VEEBINÄITUS

Tutvustus Vaata näitust

Vanalinn on linna identiteedi kandja – paik, kus ajaloolised ja kaasaegsed kihistused moodustavad elava ruumilise terviku. Ehkki seda tervikut hoiavad valvsa pilgu all muinsuskaitsjad, seisavad ühe linna südames just paigaga kokku kasvanud inimesed.

Näitus “Elav vana linn” jutustab 11 lugu Eesti eri paikadest. Neid lugusid räägivad inimesed, kes on oma linna arhitektuurse pärandiga tihedalt seotud ja hoiavad seda elavana. Nende inimeste usk vanalinna kui väärtuslikku elukeskkonda on vankumatu, kogukonda kaasates tegutsevad nad kihistuste toel ja väljakutsete kiuste. Näitusega mõtestatakse iga linna oma erilisuses, tuues esile nende suurim sarnasus – need on elavad vanad linnad, mille süda tuksub oma inimestele.

Fotod ja videod: Kärt Petser

Intervjuud ja tekstid: Anna Luther

Toimkond: Mirjam Savisto, Kätlyn Metsmaa, Kaija-Luisa Kurik

Täname: Muinsuskaitseameti nõustamisosakond